DoubleAgregat
DoubleAgregat

FREESID

MET-TERAKESKUS

FREESID

Freese võib jagada mitmeti,

kasutusala või pingi või terakinnituse või lõikehamba materjali .jne.. järele.

Kuidas tahate..

Meie jagame neid nii

Ja kui oled tõsise höövli omanik – siis sa ei pääse hüdrokinnitusest ei mööda ega ümber

Kui otsid freese CNC-kesklusele – vali teine leht > CNC-freesid

Ja kui oled tõeline mööblivalmistaja – siis on aeg vahetada freesipark teemant-hammastega freesidele


Profiil-freesid

Vajades profiilide valmistamiseks freese, on vaja teada andmeid:

– profiili kuju: skitsina, detailina või parimal juhul .dwg või .dxf failina

– freesi mõõdud: max läbimõõt ja võlli mõõt

– hammaste arv > kas on käsi või mehaaniline etteanne

– pöörlemissuund

– puiduliik või plaadi liik

Sirged freesid

Vajades soonte valmistamiseks freese, on vaja teada

– soone või sirge osa laiust

– freesi mõõdud: max läbimõõt ja võlli

mõõt

– hammaste arv > kas on käsi või mehaaniline etteanne

– kas on vajalikud ka külgpuhastus-hambad?

– puiduliik või plaadi liik

Ülaltoodud andmete järele saame pakkuda parimat lahendust teie tootmisvajaduste rahuldamiseks


Punnlaudade freesid I

Punnlaudade standardeid on mitmeid, eelkõige on nad konkreetse maa kohased: Saksamaal on omad, Rootsis omad, Indlismaal taas omad… . Meil on võetud standardiks Soome punnlaudade mõõdud.

Allpool ongi mõned näited Soome laudade tüüpidest:

STV-voodrilaua freesid ja selle versioon alt-lõike freesiga:

 

STP-voodrilaua freesid ja selle versioon alt-lõike freesiga:

HLL-põrandalaua freesid:

Kuna paljud puidufirmad kasutavad terituspinke, kus hammaste jagamine käib sõrm-anduri järele, pakume nüüdsest (12/2008) freese juba spetsiaalse kalibreeritud alaga, kust mõõtesõrm saab alati täpse signaali esitahu teritamiseks:

Punnlaudade freesid II – HL-freesid ehk ka nn “jonsered” freesid

Ajaloo prügikastist on taasleitud täis-metall freesid (kahjuks puudub Eesti keeles vastav termin – see on vaba tõlge!) nö. “solid cutters”.

HL -freese hakati valmistama ja ca 50 aastat tagasi, valades terase segu freesi vormidesse, mis hangudes lihviti mõõtu…

Nüüd on “vana hea” uuesti ellu äratatud…

“Jonsered”-freesid valmistatakse tööriistaterase erisulamist, peale tooriku väljatreimist ja -freesimist läbivad nad karastusprotsessi, mille tulemusel saavutatakse kõvadus 58…60 Rc, mille juures on tagatud freeside väga kõrge sitkus.

Erisulam-teras, suur esitahu nurk ja terav lõikenurk tagavad antud freesidele suurepärased lõikeomadused, pikad teritusvahed ning töödeldavale detailile hea pinnasileduse.

 

Tänu pikkadele hammastele on HL-freese võimalik teritada ca 200 korda (0,2 mm korraga), seejuures jääb profiil muutumatuks! Miks?

Freeside hambad on lihvitud ektsentriliselt kaarena ja profiili külgteritus on spiraalne. Nende nurkade summa tagab profiili säilimise tervel terituspikkusel.

Teritus toimub esitahult freesiteritus-pinkides, kasutades CBN (borazon) lihvkäia teralisusega B126 või B151:

Majanduslik pool

Nagu eespool kirjutatud, saab HL-freesi teritada ca 200 korda ja töödelda 3..5 milj. jooksvat meetrit höövelmaterjali.

Neid freese valmistatakse 4; 6; 8; 10; 12 ja 16 hambalistena.. nii, et igale höövlile leidub oma.

Hinnavõrdlus:

HL-frees on hinnalt kallim, kui ettejoodetud HS-hammastega frees. Kuid viimasele on vaja 4 korda asendada HS-hambad, et saada samu jooksvaid meetreid höövel-materjali.

Seega võttes uue “jonsereds”-freesi hinnaks 100 ühikut:

HL-frees, uus 100
HS-frees, uus 70
HS-freesi taastamine, 4×50 200
HS-freesi hind kokku 270

Tulemuseks on, et odav HS-frees osutub 2,7 korda kallimaks!


HW (kõvasulam)

-vahetusplaatidega freesid

Kui oled tõsine mööblivalmistaja

– siis sa ei saa mööda minna vahetatavate HW-plaatidega freespeadest.

Neid jagatakse kaheks:

– universaalpead tagaplaadiga, kus ühte peasse saab asetada mitmeid erinevaid profileerituid HW-nuge

– konkreetsele profiilile valmistatud pead, kus profileeritud HW-plaat kinnitub otse noapeasse

 

Kuna antud noapeade valik on väga lai, on vaja teada:

– kas teie tootele on esitatud pika-ajaline tellimus

– kas plaanite sama noapeaga valmistada ka teisi profiile, milliseid?

– tehnilised andmed: läbimõõdud, pöörete arv, etteanne (käsi, mehaaniline)…

et teile pakkuda õiget tööriista!

Profileertud HW-plaate antud peadele valmistame 2-3 päeva jooksul.


Hammastapp-liite freesid STEHLE (Saksamaa)

Freeside versioone on mitmeid:

– ettejoodetud plaatidega HS/ pindkaetud HS/ eriteras HS/ HW/ HW pehmele puidule

– vahetatavate HS; pindkaetud HS; HW – nugadega pead

Oskame teile soovitada, millist freesitüüpi millises masinas ja mis puidu korral kasutada!

Küsi nõu!

Hammastapp-liite freesid jagunevad oma mõõtudelt ja kasutus-otstarbe järele (t – hamba samm, mm):

Freesi ØxB Liite sügavus
t
Z
Kasutuse koht
160×26 4/4
1,6
2+2
Mööblitööstus, aknatööstus, eriti vähemärgatavliide
160×28,6 10/10; 10/11
3,8

2+2

3+3

Mööblitööstus
160×9,6 10/11
3,8
2+2
-“-
160×13,4 10/11
3,8
2+2
-“-
160×17,2 10/11
3,8
2+2
-“-
160×21 10/11
3,8
2+2
-“-
250×13,4 10/11
3,8
3+3
-“-
250×17,2 10/11
3,8
3+3
-“-
250×21 10/11
3,8
3+3
-“-
250×28,6 10/10; 10/11
3,8
3+3
-“-
250×25,8 5/6; 6/6,5; 10/11
3,8
6
Akna-uksetööstus
250×41 6/6,5; 10/11
3,8
6
Akna-uksetööstus
170×28,6 15/15; 15/16,5
3,8
2+2
Majaehitus; akntööstus
260×28,6 15/15; 15/16,5
3,8
3+3
Majaehitus, liimtalad
180×33 20/20; 20/22
6,2
2+2
Liimtalad
260×33 20/22
6,2
3+3
-“-
180×37 20/20; 20/22
5,0
2+2
-“-
260×37 20/22
5,0
3+3
-“-

Freeside tüüp Z=3+3 jääb muidugi aina rohkem minevikku, uutemates liinides on kohustuslik kasutada juba Z=6 hammastapp-freese, ja ka juba 8 hambalisi freese

 

Nüüd on saadaval STEHLE freesid, millede hambad on kaetud spetsiaal-ainega, sellega tõuseb tööiga 2..3 kordseks, veelgi pikema tööea annab eriteras-HS kasutamine.


Kaetud HS Z=6 / Coated HS

Freese liite sügavusega 10/10; 15/15; 20/20 kasutatakse pinkides, kus puudub ettelõike/purustaja saag.

Freese liite sügavusega 10/11; 15/16,5; 20/22 kasutatakse pinkides, kus ettelõike/purustaja saega reguleeritakse liite tihedust.

 

Eraldi maailm on muidugi ACE-süsteemi hammastapi freeside pead, kus õige mõõdu saab iga mees vastavalt vajadusel ise luua. Vajalik on vaid omada koostatavaid päid ja eraldi kaarekujulisi hambaid nendesse

Kasutatakse valdavalt väga kiiretes hammastapi liinides nagu Conception CRP või ka GRECON kiiremates mudelites HS, kuid on võimalik kasutada ka TURBO mudelites

Seejuures võib veel valida hammaste materjali vahel, kas siis tavaline HS, kuni kaetud versioonideni. Pildil ülal kaetud HS Evolution Coated 3 nuga

Ja küsige kindlasti ka Crecon liinidele liimikamme, pakume nii fikseeritud mõõtudele kui ka reguleeritavaid:

 

 

 

 

 

 

 

 


Hüdro-kinnitus

Et panna kallihinnaline frees korralikult tööle, on see vaja kinnitada võllile hüdropuksi abil.

Viimane on hetkel ainuke vahend, tagamaks freesi kõikide hammaste ühtlane töö, vastasel korral on garanteeritud, et kõikidesse arvestusvalemitesse Z=6 või 8 või .. võite asetada Z=1, kuna täpsemini ei ole võimalik kinnitada!

 

Ülal tüüpilised freeside kinnituse hüdropuksid, vasak ja keskmine survestatavad määrdepüstoliga, parempoolne kruvi keerates.

Selline on vajalik reguleeritavate freeside kinnitamiseks, et saaks vajalikud seadistused teha enne lõplikku kinnitamist: