Tehniline info

Alljärgnev peaks olema teile abiks, et
võiksite ise leida optimaalseid lõiketingimusi oma puutöö pinkides.

1. Kõigepealt mõisted
selgeks.

LÕIKEMATERJALID (tähistus
Euro-normi EN 847-1 järele)
SP Legeeritud tööriistateras
HL Kõrglegeeeritud tööriistateras
HS Kõrglegeeritud kiirlõike teras
HW Katmata kõvasulam-teras
HC Kaetud kõvasulam-teras
ST Stelliit
DP Polükristalliline teemant (tehisteemant)
MÕÕTTÄHISED
D (mm) Lõikeringi läbimõõt
n (1/min) Spindli (lõikeriista) pöörete
arv minutis
vc (m/s) Lõikekiirus
vf (m/min) Etteande kiirus
ae (mm) Lõikesügavus, ka kinemaatilise
laine kõrgus
fz (mm) Etteanne hamba kohta
z Lõikehammaste arv
ARVESTUSVALEMID
vc
D
vf
fz
ae

2. Lõikekiirus; etteanne
lõikehamba kohta.

Tähtsad näitajad, milledest ei saa üle ega ümber: lõikekiirus ja etteanne hamba kohta. Mõlemad peavad olema optimaalsed konkreetsele lõiketerale ja tööpingile,
seejuures kõrvalekalle etteande suurusest hambale toob pahandusi mõlemal
juhul:
-liiga suure väärtuse korral halveneb lõikepinna kvaliteet (nähtavad kinemaatilised lained
-väga väikese väärtuse korral nürineb (ja võib kahjustuda) lõike-instrument
Suurt mõju omab ka madal lõikekiirus (alla 60 m/s) – selgelt suureneb puidukiudude lahtirebimine
Allpool optimaalsed arv-väärtused:

LÕIKEKIIRUS (Vc) –
Freesimisel
50 … 80 m/s pehme puit, HS-frees
60 … 90 m/s pehme puit, HW-frees
40 … 60 m/s kõva puit, HS-frees
50 … 80 m/s kõva puit, HW-frees
60 … 80 m/s plaatmaterjalid, HW-frees
60 … 90 m/s plaatmaterjalid, DP-frees
LÕIKEKIIRUS (Vc) –
Saagimisel
60 … 100 m/s pehme puit
50 … 85 m/s kõvad ja eksootilised puiduliigid
70 … 100 m/s vineer
50 … 85 m/s liimitud puitkilp
50 … 80 m/s MDF ja puitlaastplaat, katmata
60 … 80 m/s MDF ja puitlaastplaat, kaetud spooni või
melamiiniga
15 … 50 m/s duroplastikud
30 … 70 m/s termoplastikud
30 … 70 m/s alumiinium profiilid
20 … 30 m/s alumiiniumi ja räni ühendid
ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz)
– Freesimisel
0,3 … 0,6 mm väike laast, kõrge pinnakvaliteet
0,7 … 2,0 mm keskmine laast, hea pinnakvaliteet
2,0 … 5,0 mm jäme laast, rahuldav pinnakvaliteet
ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz)
– Saagimisel
0,7 … 1,0 mm pikikiudu lahtisaagimine, jäme töötlus
0,3 … 0,5 mm pikikiudu lahtisaagimine, keskmine töötlus
0,02 … 0,1 mm ristikiudu saagimine
0,05 … 0,25 mm MDF ja puitlaast-plaatide saagimine
0,03 … 0,1 mm kaetud MDF ja puitlaast-plaatide saagimine
0,05 … 0,25 mm vineeri saagimine
0,05 … 0,1 mm alumiiniumi saagimine
ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz)
– Teemantfreesiga plaatmaterjalide (PLP ja MDF) töötlemisel
CNC-keskustes
0,25 … 0,35 mm serva töötlemine
ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz)
– Teemantinstrumendiga saagimisel ja freesimisel servaliinides (PLP ja
MDF)
0,4 … 0,6 mm serva sirge töötlemine
0,15 mm ettelõige
0,10 mm ettelõige koos purustamisega
0,15 mm topelt purustamine
0,35 … 0,45 mm soonte töötlemine keskmises kihis
0,20 … 0,30 mm soonte töötlemine välimises
kihis
0,80 … 1,20 mm profileerimine
0,80 … 1,20 mm mõõtu saagimine
0,10 …0,12 mm plaadi lahtilõikus
LÕIKESÜGAVUS
(ae)
0,001 … 0,005 mm mööblitööstus; kõrge
pinnakvaliteet
0,004 … 0,01 mm aknatööstus, höövelmaterjal;
keskmine pinnakvaliteet
0,01 … 0,6 mm ehituspuit; rahuldav pinnakvaliteet

Teeme paar arvutusnäidet:

A. Vaja on lahti saagida melamiiniga kaetud puitlaastplaati.

Kasutada on saepink spindli kiirusega 1500 1/min ja HW-saeketas D=300 mm.

Kontrollime lõikekiirust Vc = (D x 3,14 x n) / (1000 x 60)
Seega Vc = (300 x 3,14 x 1500) / (1000 x 60) = 23,55 m/s
Optimaalne oleks 60…80 m/s -> järelikult peab spindli pöörlemiskiirus olema 4500 1/min

B. Punnlaudade hööveldamine nelikant-höövlis.

Spindlite pöörlemiskiirus 6000 1/min; soovitav etteande kiirus 25 m/min, freesid on HS-hammastega.

Kõigepealt leiame freeside hammaste arvu valemist etteanne hambale z = (vf x 1000) / (n x fz)
Võttes etteande hambale fz=1,0 mm:
Seega z = (25 x 1000) / (6000 x 1,0) = 4,16 -> piisab 4-hambalisest freesist.
Soovides saada parema kvaliteediga voodrilauda, võtame etteande hambale fz=0,7 mm:
Seega z = (25 x 1000) / (6000 x 0,7) = 5,9 -> vajame juba 6-hambalist freesi.

Nüüd on vaja teada freeside läbimõõtu D. Selle leiame lõikekiiruse valemist vc=(D x 3,14 x n) / (1000 x 60)
Võttes lõikekiiruse vc=60 m/s
Seega D = (60 x 60 x 1000) / (3,14 x 6000) = 191,08 mm
Võttes D=180 ja kontrollides lõikekiirust: vc=56,5 m/s, mis on piisav pehme puiduliigi hööveldamiseks.
Parema tulemuse annab ilmselt D=200 -> vc=62,8 m/s

C. Punnlaudade hööveldamine kiir-höövlis.

Spindlite pöörlemiskiirus 6000 1/min; soovitav etteande kiirus 150 m/min, freesid on HS-hammastega.

Kõigepealt leiame freeside hammaste arvu valemist etteanne hambale z = (vf x 1000) / (n x fz)
Võttes etteande hambale fz=1,5 mm:
Seega z = (150 x 1000) / (6000 x 1,5) = 16,67 -> piisab 16-hambalisest freesist.
Loomulikult on antud hammaste arvu ja kiiruste puhul ainuvõimalik hüdrokinnitus ja “jointeri” kasutamine.

Antud hammaste arvu korral on min freeside läbimõõt D=240..260 mm.
Lõikekiirus vc=(D x 3,14 x n) / (1000 x 60)
Võttes D=250 ja kontrollides lõikekiirust: vc=78,5 m/s, mis on õige pehme puiduliigi hööveldamiseks.

D. MDF-plaadi vormi ja mõõtu freesimine CNC-keskuses.

Kasutada on ühekordne DP-otsfrees z=1+1; n=18000

Võttes alumise piiri – etteande hamba kohta 0,25 mm:
vf = (18000x1x0,25)/1000 = 4,5 m/min – minimaalne etteande kiirus
Võttes ülemise piiri – etteande hamba kohta 0,35 mm:
vf = (18000x1x0,35)/1000 = 6,3 m/min – maksimaalne etteande kiirus

3. Üha enam ja enam kohtame valesti (=vähe) pingutatuid teraplaate ja muid kinnitusi. Allolevad arv-väärtused aitavad ka selles osas selgust tuua

Tabelis on toodud erinevate kruvide nominaalsed kinnitusmomendid:

KEERE VÕTI MOMENT Nm
  TORX PEAGA POLT  
M3 Torx 9 2,3
M3,5 Torx 10 3,0
M4 Torx 15 4,2
M4x0,5 Torx 9 2
M5 Torx 20 9
M6 Torx 25 15
  SISEKUUSKANT POLT  
M3 SW1,5 0,8
M4 SW2 2
M5 SW2,5 3,5
M6 SW3 5,5
M8 SW4 9,5
M10 SW5 14,3
M12 SW6 30
  PINGUTUSMUTRIGA TOPELT-KEERMEGA
SISEKUUSKANT POLT
 
M10 SW6 60
M12 SW8 80
M16 SW10 100
M20 SW12 100