FREESID

Freese võib jagada mitmeti:

 • kasutusala
 • pingi
 • terakinnituse
 • lõikehamba materjali
 • .jne.. järele.

Meie jagame neid nii

1. Tervikfreesid ettejoodetud hammastega, mis jagunevad omakorda:

 • kiirlõike-terasest (HS) hammastega freesid pehmetele puiduliikidele
 • kõvasulam-terasest (HW) hammastega freesid kõvadele puiduliikidele ja plaat-materjalidele
 • omaette rühma moodustavad punnlaudade freesid

2. Spetsiaalterasest erikarastusega tervikfreesid nn “HL-solid cutters”

3. Vahetatavate HW-plaatidega freesid, mis jagunevad omakorda:

 • universaal-freespead tugiplaadiga
 • eriprofiiliga-freespead

4. Eraldi rühm on hammastapp-liite freesid

Ja kui oled tõsise höövli omanik – siis sa ei pääse hüdrokinnitusest ei mööda ega ümber

Kui otsid freese CNC-kesklusele – vali teine leht > CNC-freesid

Ja kui oled tõeline mööblivalmistaja – siis on aeg vahetada freesipark teemant-hammastega freesidele

Profiil-freesid

Vajades profiilide valmistamiseks freese, on vaja teada andmeid:

 • profiili kuju: skitsina, detailina või parimal juhul .dwg või .dxf failina
 • freesi mõõdud: max läbimõõt ja võlli mõõt
 • hammaste arv > kas on käsi või mehaaniline etteanne
 • pöörlemissuund
 • puiduliik või plaadi liik

Sirged freesid

Vajades soonte valmistamiseks freese, on vaja teada

 • soone või sirge osa laiust
 • freesi mõõdud: max läbimõõt ja võlli mõõt
 • hammaste arv > kas on käsi või mehaaniline etteanne
 • kas on vajalikud ka külgpuhastus-hambad?
 • puiduliik või plaadi liik

Ülaltoodud andmete järele saame pakkuda parimat lahendust teie tootmisvajaduste rahuldamiseks

Punnlaudade freesid I

Punnlaudade standardeid on mitmeid, eelkõige on nad konkreetse maa kohased: Saksamaal on omad, Rootsis omad, Inglismaal taas omad… . Meil on võetud standardiks Soome punnlaudade mõõdud.

Allpool ongi mõned näited Soome laudade tüüpidest:

STV-voodrilaua freesid ja selle versioon alt-lõike freesiga:

STP-voodrilaua freesid ja selle versioon alt-lõike freesiga:

HLL-põrandalaua freesid:

Kuna paljud puidufirmad kasutavad terituspinke, kus hammaste jagamine käib sõrm-anduri järele, pakume nüüdsest (12/2008) freese juba spetsiaalse kalibreeritud alaga, kust mõõtesõrm saab alati täpse signaali esitahu teritamiseks:

Punnlaudade freesid II – HL-freesid ehk ka nn “jonsered” freesid

Ajaloo prügikastist on taasleitud täis-metall freesid (kahjuks puudub Eesti keeles vastav termin – see on vaba tõlge!) nö. “solid cutters”.

HL -freese hakati valmistama ja ca 50 aastat tagasi, valades terase segu freesi vormidesse, mis hangudes lihviti mõõtu…

Nüüd on “vana hea” uuesti ellu äratatud…

“Jonsered”-freesid valmistatakse tööriistaterase erisulamist, peale tooriku väljatreimist ja -freesimist läbivad nad karastusprotsessi, mille tulemusel saavutatakse kõvadus 58…60 Rc, mille juures on tagatud freeside väga kõrge sitkus.

Erisulam-teras, suur esitahu nurk ja terav lõikenurk tagavad antud freesidele suurepärased lõikeomadused, pikad teritusvahed ning töödeldavale detailile hea pinnasileduse.

Tänu pikkadele hammastele on HL-freese võimalik teritada ca 200 korda (0,2 mm korraga), seejuures jääb profiil muutumatuks! Miks?

Freeside hambad on lihvitud ektsentriliselt kaarena ja profiili külgteritus on spiraalne. Nende nurkade summa tagab profiili säilimise tervel terituspikkusel.

Teritus toimub esitahult freesiteritus-pinkides, kasutades CBN (borazon) lihvkäia teralisusega B126 või B151:

Majanduslik pool

Nagu eespool kirjutatud, saab HL-freesi teritada ca 200 korda ja töödelda 3..5 milj. jooksvat meetrit höövelmaterjali.

Neid freese valmistatakse 4; 6; 8; 10; 12 ja 16 hambalistena.. nii, et igale höövlile leidub oma.

Hinnavõrdlus:

HL-frees on hinnalt kallim, kui ettejoodetud HS-hammastega frees. Kuid viimasele on vaja 4 korda asendada HS-hambad, et saada samu jooksvaid meetreid höövel-materjali.

Seega võttes uue “jonsereds”-freesi hinnaks 100 ühikut:

HL-frees, uus100
HS-frees, uus70
HS-freesi taastamine, 4×50200
HS-freesi hind kokku270

Tulemuseks on, et odav HS-frees osutub 2,7 korda kallimaks!

HW (kõvasulam)

-vahetusplaatidega freesid

Kui oled tõsine mööblivalmistaja

– siis sa ei saa mööda minna vahetatavate HW-plaatidega freespeadest.

Neid jagatakse kaheks:

– universaalpead tagaplaadiga, kus ühte peasse saab asetada mitmeid erinevaid profileerituid HW-nuge

– konkreetsele profiilile valmistatud pead, kus profileeritud HW-plaat kinnitub otse noapeasse

Kuna antud noapeade valik on väga lai, on vaja teada:

– kas teie tootele on esitatud pika-ajaline tellimus

– kas plaanite sama noapeaga valmistada ka teisi profiile, milliseid?

– tehnilised andmed: läbimõõdud, pöörete arv, etteanne (käsi, mehaaniline)…

et teile pakkuda õiget tööriista!

Profileertud HW-plaate antud peadele valmistame 2-3 päeva jooksul.

Hammastapp-liite freesid STEHLE (Saksamaa)

Freeside versioone on mitmeid:

– ettejoodetud plaatidega HS/ pindkaetud HS/ eriteras HS/ HW/ HW pehmele puidule

– vahetatavate HS; pindkaetud HS; HW – nugadega pead

Oskame teile soovitada, millist freesitüüpi millises masinas ja mis puidu korral kasutada!
Küsi nõu!

Hammastapp-liite freesid jagunevad oma mõõtudelt ja kasutus-otstarbe järele (t – hamba samm, mm):

Freesi ØLiite sügavustZKasutuse koht
1604/41,62+2Aknatööstus
16010/10; 10/113,82+2
3+3
Mööblitööstus
25010/113,83+3Mööblitööstus
25010/113,86+6
8
Akna-, liistu-, mööblitööstus
2506/72,86+6
8
Akna-, liistu-, mööblitööstus
2504/4,51,66+6
8
Akna-, liistutööstus
17015/15; 15/16,53,82+2Majaehitus, liimtalad
26015/15; 15/16,53,83+3Majaehitus, liimtalad
18020/20; 20/226,22+2Majaehitus, liimtalad
26020/226,23+3Majaehitus, liimtalad
18020/20; 20/225,02+2
3+3
Majaehitus, liimtalad
26020/225,03+3Majaehitus, liimtalad

Freeside tüüp Z=3+3 on muidugi juba minevik, uutemates liinides on kohustuslik kasutada Z=8 tüüpi freese!

STEHLE Z6 ja Z8 freeside valmistamisel kasutatakse HS-erisulamit, mis järgnevalt kaetakse spetsiaal-ainetega, millega tõuseb tööiga 2..4 kordseks.

Kaetud HS Z=6 / Coated HS

Freese liite sügavusega 10/10; 15/15; 20/20 kasutatakse pinkides, kus puudub ettelõike/purustaja saag, sellised sõrmtapi liited on kasutuses eelkõige maja-ehituses.

Freese liite sügavusega 4/5; 6/7; 10/11; 15/16,5; 20/22 kasutatakse pinkides, kus ettelõike/purustaja saega reguleeritakse liite tihedust, need on siis mööbli, kilbi ja akna-ukse detailides.

******************

Eraldi maailm on muidugi ACE-süsteemi hammastapi freeside pead, kus õige mõõdu saab iga mees vastavalt vajadusel ise luua. Vajalik on vaid omada koostatavaid päid ja eraldi kaarekujulisi hambaid nendesse

Kasutatakse valdavalt väga kiiretes hammastapi liinides nagu Conception CRP või ka GRECON kiiremates mudelites HS, kuid on võimalik kasutada ka TURBO mudelites

Seejuures võib veel valida hammaste materjali vahel, kas siis tavaline HS, kuni kaetud versioonideni. Pildil ülal kaetud HS Evolution Coated 3 nuga.

*******************************
Ja küsige kindlasti ka Crecon liinidele liimikamme, pakume nii fikseeritud mõõtudele kui ka reguleeritavaid:

Hüdro-kinnitus

Et panna kallihinnaline frees korralikult tööle, on see vaja kinnitada võllile hüdropuksi abil.

Viimane on hetkel ainuke vahend, tagamaks freesi kõikide hammaste ühtlane töö, vastasel korral on garanteeritud, et kõikidesse arvestusvalemitesse Z=6 või 8 või .. võite asetada Z=1, kuna täpsemini ei ole võimalik kinnitada!

Selline on vajalik reguleeritavate freeside kinnitamiseks, et saaks vajalikud seadistused teha enne lõplikku kinnitamis