Alljärgnev peaks olema teile abiks, et võiksite ise leida optimaalseid lõiketingimusi oma puutöö pinkides.

Kõigepealt mõisted selgeks.
Lõikekiirus ja etteanne lõikehamba kohta.

Tähtsad näitajad, milledest ei saa üle ega ümber: lõikekiirus ja etteanne hamba kohta. Mõlemad peavad olema optimaalsed konkreetsele lõiketerale ja tööpingile, seejuures kõrvalekalle etteande suurusest hambale toob pahandusi mõlemal juhul:

-liiga suure väärtuse korral halveneb lõikepinna kvaliteet (nähtavad kinemaatilised lained
-väga väikese väärtuse korral nürineb (ja võib kahjustuda) lõike-instrument
Suurt mõju omab ka madal lõikekiirus (alla 60 m/s) – selgelt suureneb puidukiudude lahtirebimine
Allpool optimaalsed arv-väärtused:

 MÕÕTTÄHISED
D (mm)Lõikeringi läbimõõt
n (1/min)Spindli (lõikeriista) pöörete
arv minutis
vc (m/s)Lõikekiirus
vf (m/min)Etteande kiirus
ae (mm)Lõikesügavus, ka kinemaatilise
laine kõrgus
fz (mm)Etteanne hamba kohta
zLõikehammaste arv
 ARVESTUSVALEMID
vc
D
vf
fz
 LÕIKEKIIRUS (Vc) – Freesimisel
50 … 80 m/spehme puit, HS-frees
60 … 90 m/spehme puit, HW-frees
40 … 60 m/skõva puit, HS-frees
50 … 80 m/skõva puit, HW-frees
60 … 80 m/splaatmaterjalid, HW-frees
60 … 90 m/splaatmaterjalid, DP-frees
 LÕIKEKIIRUS (Vc) – Saagimisel
60 … 100 m/spehme puit
50 … 85 m/skõvad ja eksootilised puiduliigid
70 … 100 m/svineer
50 … 85 m/sliimitud puitkilp
50 … 80 m/sMDF ja puitlaastplaat, katmata
60 … 80 m/sMDF ja puitlaastplaat, kaetud spooni või
melamiiniga
15 … 50 m/sduroplastikud
30 … 70 m/stermoplastikud
30 … 70 m/salumiinium profiilid
20 … 30 m/salumiiniumi ja räni ühendid
 ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz) – Freesimisel
0,3 … 0,6 mmväike laast, kõrge pinnakvaliteet
0,7 … 2,0 mmkeskmine laast, hea pinnakvaliteet
2,0 … 5,0 mmjäme laast, rahuldav pinnakvaliteet
 ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz) – Saagimisel
0,7 … 1,0 mmpikikiudu lahtisaagimine, jäme töötlus
0,3 … 0,5 mmpikikiudu lahtisaagimine, keskmine töötlus
0,02 … 0,1 mmristikiudu saagimine
0,05 … 0,25 mmMDF ja puitlaast-plaatide saagimine
0,03 … 0,1 mmkaetud MDF ja puitlaast-plaatide saagimine
0,05 … 0,25 mmvineeri saagimine
0,05 … 0,1 mmalumiiniumi saagimine
 ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz) – Teemantfreesiga plaatmaterjalide (PLP ja MDF) töötlemisel CNC-keskustes
0,25 … 0,35 mmserva töötlemine
 ETTEANNE HAMBA KOHTA (fz) – Teemantinstrumendiga saagimisel ja freesimisel servaliinides (PLP ja MDF)
0,4 … 0,6 mmserva sirge töötlemine
0,15 mmettelõige
0,10 mmettelõige koos purustamisega
0,15 mmtopelt purustamine
0,35 … 0,45 mmsoonte töötlemine keskmises kihis
0,20 … 0,30 mmsoonte töötlemine välimises
kihis
0,80 … 1,20 mmprofileerimine
0,80 … 1,20 mmmõõtu saagimine
0,10 …0,12 mmplaadi lahtilõikus
 LÕIKESÜGAVUS (ae)
0,001 … 0,005 mmmööblitööstus; kõrge
pinnakvaliteet
0,004 … 0,01 mmaknatööstus, höövelmaterjal;
keskmine pinnakvaliteet
0,01 … 0,6 mmehituspuit; rahuldav pinnakvaliteet
 LÕIKEMATERJALID (tähistus Euro-normi EN 847-1 järele)
SPLegeeritud tööriistateras
HLKõrglegeeeritud tööriistateras
HSKõrglegeeritud kiirlõike teras
HWKatmata kõvasulam-teras
HCKaetud kõvasulam-teras
STStelliit
DPPolükristalliline teemant (tehisteemant)

Siin saate lihtsalt kontrollida oma näitajaid:

Kalkulaator

Arvutuste tegemiseks muuda lahtrites olevaid andmeid.

Kalkulaator 3

Arvutuste tegemiseks muuda lahtrites olevaid andmeid.


Teeme paar arvutusnäidet:

A. Vaja on lahti saagida melamiiniga kaetud puitlaastplaati.

Kasutada on saepink spindli kiirusega 1500 1/min ja HW-saeketas D=300 mm.

Kontrollime lõikekiirust Vc = (D x 3,14 x n) / (1000 x 60)
Seega Vc = (300 x 3,14 x 1500) / (1000 x 60) = 23,55 m/s
Optimaalne oleks 60…80 m/s -> järelikult peab spindli pöörlemiskiirus olema 4500 1/min

B. Punnlaudade hööveldamine nelikant-höövlis.

Spindlite pöörlemiskiirus 6000 1/min; soovitav etteande kiirus 25 m/min, freesid on HS-hammastega.

Kõigepealt leiame freeside hammaste arvu valemist etteanne hambale z = (vf x 1000) / (n x fz)
Võttes etteande hambale fz=1,0 mm:
Seega z = (25 x 1000) / (6000 x 1,0) = 4,16 -> piisab 4-hambalisest freesist.
Soovides saada parema kvaliteediga voodrilauda, võtame etteande hambale fz=0,7 mm:
Seega z = (25 x 1000) / (6000 x 0,7) = 5,9 -> vajame juba 6-hambalist freesi.

Loomulikult kehtib see kõik ainult hüdrauliliste kinnituste korral,
tavakinnitusega freesidega töödeldes saab kasutada hea höövelpinna saamisek kiirust vaid 10 m/min,
sõltumata tegelikust hammaste arvust.

Nüüd on vaja teada freeside läbimõõtu D. Selle leiame lõikekiiruse valemist vc=(D x 3,14 x n) / (1000 x 60)
Võttes lõikekiiruse vc=60 m/s
Seega D = (60 x 60 x 1000) / (3,14 x 6000) = 191,08 mm
Võttes D=180 ja kontrollides lõikekiirust: vc=56,5 m/s, mis on piisav pehme puiduliigi hööveldamiseks.
Parema tulemuse annab ilmselt D=200 -> vc=62,8 m/s

C. Punnlaudade hööveldamine kiir-höövlis.

Spindlite pöörlemiskiirus 6000 1/min; soovitav etteande kiirus 150 m/min, freesid on HS-hammastega.

Kõigepealt leiame freeside hammaste arvu valemist etteanne hambale z = (vf x 1000) / (n x fz)
Võttes etteande hambale fz=1,5 mm:
Seega z = (150 x 1000) / (6000 x 1,5) = 16,67 -> piisab 16-hambalisest freesist.
Loomulikult on antud hammaste arvu ja kiiruste puhul ainuvõimalik hüdrokinnitus ja “jointeri” kasutamine.

Antud hammaste arvu korral on min freeside läbimõõt D=240..260 mm.
Lõikekiirus vc=(D x 3,14 x n) / (1000 x 60)
Võttes D=250 ja kontrollides lõikekiirust: vc=78,5 m/s, mis on õige pehme puiduliigi hööveldamiseks.

D. MDF-plaadi vormi ja mõõtu freesimine CNC-keskuses.

Kasutada on ühekordne DP-otsfrees z=1+1; n=18000

Võttes alumise piiri – etteande hamba kohta 0,25 mm:
vf = (18000x1x0,25)/1000 = 4,5 m/min – minimaalne etteande kiirus
Võttes ülemise piiri – etteande hamba kohta 0,35 mm:
vf = (18000x1x0,35)/1000 = 6,3 m/min – maksimaalne etteande kiirus

Üha enam ja enam kohtame valesti (=vähe) pingutatuid teraplaate ja muid kinnitusi. Allolevad arv-väärtused aitavad ka selles osas selgust tuua

Tabelis on toodud erinevate kruvide nominaalsed kinnitusmomendid:

KEEREVÕTIMOMENT Nm
 TORX PEAGA POLT 
M3Torx 92,3
M3,5Torx 103,0
M4Torx 154,2
M4x0,5Torx 92
M5Torx 209
M6Torx 2515
 SISEKUUSKANT POLT 
M3SW1,50,8
M4SW22
M5SW2,53,5
M6SW35,5
M8SW49,5
M10SW514,3
M12SW630
 PINGUTUSMUTRIGA TOPELT-KEERMEGA SISEKUUSKANT POLT 
M10SW660
M12SW880
M16SW10100
M20SW12100